artykuł nr 1

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.:

MIASTO TYCHY - 2.014.333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 716 650,00 ZŁ

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI - 19.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 955 000,00 ZŁ