artykuł nr 1

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.:

MIASTO TYCHY - 1.756.053 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 87.802.650,00 ZŁ

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI - 10 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 505 000,00 ZŁ