artykuł nr 1

Skład Rady Nadzorczej Megrez Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej Megrez Sp. z o.o.:

1. Jan Cofała - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

2. Stanisław Jagoda - Członek Rady Nadzorczej Spółki

3. Krzysztof Kubica - Członek Rady Nadzorczej Spółki