artykuł nr 1

Konkurs na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/10/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

Damian Ziaja

ul. Kredytowa 17

40-562 Katowice

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

artykuł nr 2

Konkurs na świadczenie usług medycznych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginkologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT  Ko/11/2020

 na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy ul. Edukacji 102.

Megrez  Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 niniejszym ogłasza, iż w oparciu o § 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o., unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy ul. Edukacji 102.

artykuł nr 3

Konkurs na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/12/2020

na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki
na Bloku Operacyjnym
w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

Agnieszka Toborek

ul. Blachnickiego 4

43-100 Tychy

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

Podpisanie umowy dnia 01.12.2020 r. w siedzibie Megrez Sp. z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, pokój nr 1.12 tel. 32 325 51 69.

artykuł nr 4

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/13/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano oferty:

 1. Pelagia Cieślar
  ul. Główna 103
  43-100 Tychy
   
 2. Joanna Zygadło-Bryła
  ul. Jagiellońska 34A/1
  40-032 Katowice

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

Podpisanie umowy dnia 01.12.2020 r. w siedzibie Megrez Sp. z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, pokój nr 1.12 tel. 32 325 51 69.

artykuł nr 5

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/14/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów
 z zakresu chirurgii ogólnej
w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

Jan Besia

ul. Jurija Gagarina 31/12

41-506 Chorzów

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

Podpisanie umowy dnia 30.12.2020 r. w siedzibie Megrez Sp. z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, pokój nr 1.12 tel. 32 325 51 69.