artykuł nr 1

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania diagnostyczne w kierunku gruźlicy i innych

artykuł nr 2

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - specjalistyczne badania laboratoryjne

artykuł nr 3

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

artykuł nr 4

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

artykuł nr 5

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Zakładu Patomorfologii w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102