artykuł nr 1

20/20/ZP/PN DOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu...

Termin składania i otwarcia ofert: 14.08.2020r.

artykuł nr 2

19/20/ZP/PN Dostawa odzieży wielokrotnego użytku...

Termin składania i otwarcia ofert: 18.08.2020r.

artykuł nr 3

16/20/ZP/PN Dostawa implantów endoprotez stawów...

Termin składania i otwarcia ofert: 20.08.2020r.

artykuł nr 4

31/20/ZP/PN Dostawa gazów medycznych i...

Termin składania i otwarcia ofert: 15.01.2021r.

artykuł nr 5

32/20/ZP/PN Odbiór, transport i unieszkodliwienie...

Termin składania i otwarcia ofert: 14.01.2021r.

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020