artykuł nr 11

13/20/ZP/PN Dostawa narzędzi do usuwania...

Termin składania i otwarcia ofert: 24.07.2020r.

artykuł nr 12

14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej

Termin składania i otwarcia ofert 12.08.2020r

artykuł nr 13

12/20/ZP/PN Dostawa implantów ortopedycznych

Termin składania i otwarcia ofert: 30.07.2020r.

artykuł nr 14

4/20/ZP/PN Usługa pełnienia funkcji nadzoru...

Termin składania i otwarcia ofert: 22 czerwca 2020r. Z przyczyn technicznych wszystkie załączniki do postępowania znajdują się na stronie: http://bip.szpitalmegrez.pl/16338/#more-16338

artykuł nr 15

10/20/ZP/PN Dostawa leków

Termin składania i otwarcia ofert: 29.05.2020r.

Dostępne kategorie:
Rok 2020