artykuł nr 16

14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej

Termin składania i otwarcia ofert 12.08.2020r

artykuł nr 17

12/20/ZP/PN Dostawa implantów ortopedycznych

Termin składania i otwarcia ofert: 30.07.2020r.

artykuł nr 18

4/20/ZP/PN Usługa pełnienia funkcji nadzoru...

Termin składania i otwarcia ofert: 22 czerwca 2020r. Z przyczyn technicznych wszystkie załączniki do postępowania znajdują się na stronie: http://bip.szpitalmegrez.pl/16338/#more-16338

artykuł nr 19

10/20/ZP/PN Dostawa leków

Termin składania i otwarcia ofert: 29.05.2020r.

artykuł nr 20

11/20/ZP/PN Dostawa mieszanek mlecznych

Termin składania i otwarcia ofert: 25.05.2020r.

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020