artykuł nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta i jego reprezentantów (przedstawicieli)