artykuł nr 1

Konkurs na świadczenie usług medycznych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginkologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT  Ko/11/2020

 na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy ul. Edukacji 102.

Megrez  Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 niniejszym ogłasza, iż w oparciu o § 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez Sp. z o.o., unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy ul. Edukacji 102.