artykuł nr 1

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy / lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102