artykuł nr 1

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy i lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102