artykuł nr 1

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez ratowników medycznych oraz ratowników medycznych/kierowców w Oddziałach Szpitalnych lub Izbie Przyjęć w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102