artykuł nr 1

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/14/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów
 z zakresu chirurgii ogólnej
w Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.)

Megrez  Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano ofertę:

Jan Besia

ul. Jurija Gagarina 31/12

41-506 Chorzów

Oferent spełniając wymogi określone w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach będzie realizować świadczenia zdrowotne w zakresie i na zasadach określonych w ofercie i w umowie cywilnoprawnej.

Podpisanie umowy dnia 30.12.2020 r. w siedzibie Megrez Sp. z o.o. w Tychach, ul. Edukacji 102, pokój nr 1.12 tel. 32 325 51 69.