artykuł nr 1

18/20/ZP/PN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WALIKI Z KORONOWIRUSEM „RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA” NR WNIOSKU WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 ZŁOŻONY W RAMACH NABORU NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA DLA DZIAŁANIA: 10.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Dostępne kategorie:
Rok 2020