artykuł nr 1

27/20/ZP/PN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WALKI Z KORONAWIRUSEM „RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA” NR WNIOSKU WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 ZŁOŻONY W RAMACH NABORU NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA DLA DZIAŁANIA: 10.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

Dostępne kategorie:
Rok 2020