Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy w Oddziale Okulistycznym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych,...

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 13:02

2. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medyc...

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 11:25

3. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów z...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie z...

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 09:57

4. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medyczny...

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 08:51

5. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów w Oddziale Neurologicznym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usł...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:41

6. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia n...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 11:42

7. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez l...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/14/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-1...

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 08:23

8. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i poło...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/13/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 10...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 08:22

9. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Blo...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/12/2020 na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki instrumentariuszki na Bloku Operacyjnym w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza...

Utworzony: 2020-10-15 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 08:21

10. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs na świadczenie usług medycznych, w tym dyżurów medycznych, przez lekarzy spe...

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT Ko/11/2020 na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy ul. Edukacji 102. Megrez Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 niniejszym ogłasza, iż w oparciu o § 11 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Megrez S...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 08:14

11. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii ...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/10/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy ninie...

Utworzony: 2020-10-14 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 08:13

12. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, prz...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunk...

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 13:51

13. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Oddziału Okul...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/16/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Okulistycznego w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy niniejszym ogłasza, iż w...

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 14:25

14. Świadczenia rozstrzygnięte

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy specjalist...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Ko/15/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Megrez Sp. z o.o. w Tychach Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z poźn. zm.) Megrez Sp. z o. o. ul. Edukacji 102,...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 14:21

15. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy odpowiedzialnych za gosp...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych przez lekarzy odpowiedz...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 12:35

16. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Bloku Operacy...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Bloku Operacyjnego w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych na stanowisku Kierownika Bloku...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 10:40

17. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez pielęgniarki w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych przez...

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-20 12:54

18. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Preparatora - Koordynato...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na stanowisku Preparatora - Koordynatora Zakładu Patomorfologii w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w szczegółowych warunkach do konkursu ofert dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych na stanowi...

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-20 08:40

19. Świadczenia ogłoszone - 2020 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej ...

MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102. Informacje o warunkach konkursu zawarto w Materiałach szczegółowych do konkursu ofert dotyczących postępowania w trybie konkursu ofert na udzielan...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 14:47

20. Struktura własnościowa

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.

Struktura własnościowa Megrez Sp. z o.o.: MIASTO TYCHY - 2.014.333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 716 650,00 ZŁ POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI - 19.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 955 000,00 ZŁ

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-09 13:44