Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

23/20/ZP/PN Dostawa wieży artroskopowej z urządzeniem rejestracyjnym, monitorem, nar...

Szczegółowe informacje dot. postępowania znajdują się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 09:45

2. Rok 2020

13/20/ZP/PN Dostawa narzędzi do usuwania uszkodzonych implantów i napędów do zabiegó...

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 08:10

3. Rok 2020

20/20/ZP/PN DOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirus...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 07:38

4. Rok 2020

19/20/ZP/PN Dostawa odzieży wielokrotnego użytku dla personelu medycznego w ramach p...

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-09-04 12:07

5. Rok 2020

22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości

Utworzony: 2020-08-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 12:12

6. Rok 2020

12/20/ZP/PN Dostawa implantów ortopedycznych

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-26 14:35

7. Rok 2020

14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-24 11:10

8. Rok 2020

16/20/ZP/PN Dostawa implantów endoprotez stawów kolanowych i biodrowych

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-08-20 12:03

9. Rok 2020

18/20/ZP/PN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY W...

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-08-18 08:07

10. Klauzule informacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta i jego reprezentantów (p...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 08:55

11. Rok 2020

17/20/ZP/PN Dostawa leku Vancomycin

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 07:48

12. Rok 2020

4/20/ZP/PN Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu ...

Termin składania i otwarcia ofert: 22 czerwca 2020r. Z przyczyn technicznych wszystkie załączniki do postępowania znajdują się na stronie: http://bip.szpitalmegrez.pl/16338/#more-16338 Ogłoszenie na ww. stronie zostało opublikowane w dniu 10 czerwca 2020r.

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 10:03

13. Rok 2020

10/20/ZP/PN Dostawa leków

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 13:09

14. Informacja o projektach unijnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fu...

Nazwa projektu: "Razem powstrzymamy koronowirusa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Beneficjent: Megrez Sp. z o.o. ul.Edukacji 102, 43-100 Tychy Wartość projektu: 2 913 500,00 zł Wartość dofinansowania: 2 763 075,00 zł (w tym środki z UE 2 472 225,00zł oraz śro...

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 07:09

15. Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA MEGREZ SP. Z O.O.

Skład Rady Nadzorczej Megrez Sp. z o.o.: 1. Jan Cofała - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 2. Stanisław Jagoda - Członek Rady Nadzorczej Spółki 3. Krzysztof Kubica - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 08:41

16. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Megrez Sp. z o.o.

Skład Rady Nadzorczej Megrez Sp. z o.o.: 1. Jan Cofała - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 2. Stanisław Jagoda - Członek Rady Nadzorczej Spółki 3. Krzysztof Kubica - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 08:36

17. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: .......................................? e-mail: ...................?@...................? tel. ...................?

Utworzony: 2020-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 09:18

18. Archiwum BiP

Archiwum BiP

http://bip.szpitalmegrez.pl

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-06-17 09:10

19. Rok 2020

11/20/ZP/PN Dostawa mieszanek mlecznych

Utworzony: 2020-05-15 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:50

20. Schemat organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 07.05.2020R.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 09:01