Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-09-16 09:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 23/20/ZP/PN Dostawa wieży artroskopowej z urządzeniem rejestracyjnym, monitorem, narzędziami artroskopowymi i optykami oraz implantami artroskopowymi.
Wykonanie: Wioleta Szyszka-Pietroń
Data: 2020-09-16 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: 23/20/ZP/PN Dostawa wieży artroskopowej z urządzeniem rejestracyjnym, monitorem, narzędziami artroskopowymi i optykami oraz implantami artroskopowymi.
Wykonanie: Wioleta Szyszka-Pietroń
Data: 2020-09-15 08:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 13/20/ZP/PN Dostawa narzędzi do usuwania uszkodzonych implantów i napędów do zabiegów urazowych
Wykonanie: Beata Falkus
Data: 2020-09-15 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 13/20/ZP/PN Dostawa narzędzi do usuwania uszkodzonych implantów i napędów do zabiegów urazowych
Wykonanie: Beata Falkus
Data: 2020-09-15 08:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 13/20/ZP/PN Dostawa narzędzi do usuwania uszkodzonych implantów i napędów do zabiegów urazowych
Wykonanie: Beata Falkus
Data: 2020-09-14 07:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 20/20/ZP/PN DOSTAWA LAPTOPÓW w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Wykonanie: Wioleta Szyszka-Pietroń
Data: 2020-09-04 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 19/20/ZP/PN Dostawa odzieży wielokrotnego użytku dla personelu medycznego w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Wykonanie: Wioleta Szyszka-Pietroń
Data: 2020-09-02 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-31 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-26 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 12/20/ZP/PN Dostawa implantów ortopedycznych
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-24 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-24 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-24 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14/20/ZP/PN Dostawa bielizny operacyjnej
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-20 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 16/20/ZP/PN Dostawa implantów endoprotez stawów kolanowych i biodrowych
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-18 11:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-18 10:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 19/20/ZP/PN Dostawa odzieży wielokrotnego użytku dla personelu medycznego w ramach projektu „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 złożony w ramach naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-18 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 18/20/ZP/PN DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WALIKI Z KORONOWIRUSEM „RAZEM POWSTRZYMAMY KORONAWIRUSA” NR WNIOSKU WND-RPSL.10.01.00-24-030G/20 ZŁOŻONY W RAMACH NABORU NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO) DLA OSI PRIORYTETOWEJ: X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA DLA DZIAŁANIA: 10.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
Wykonanie: Beata Falkus
Data: 2020-08-17 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk
Data: 2020-08-17 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22/20/ZP/PN Dostawa środków czystości
Wykonanie: Anna Krawczyk