Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 3710
   Dane teleadresowe 226
   Status prawny 157
   Przedmiot działalności 154
   Struktura własnościowa 192
Organizacja
   Schemat organizacyjny 183
   Rada Nadzorcza 165
   Zgromadzenia Wspólników 116
Organy i osoby sprawujące funkcje
   Zarząd 213
   Rada Nadzorcza 175
Świadczenia Zdrowotne
   Świadczenia ogłoszone 805
     Świadczenia ogłoszone - 2020 r. 1329
   Świadczenia rozstrzygnięte 403
Ogłoszenia
   Oferty pracy 580
Zamówienia Publiczne
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 297
     Rok 2020 267
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 709
     Rok 2020 260
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 2212
     Rok 2020 3418
   Postępowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 376
     Rok 2020 364
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 333
     Rok 2020 310
     Rok 2020 37
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 783
     Rok 2020 749
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 734
     Rok 2020 692
Projekty Unijne
   Informacja o projektach unijnych 273
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 94
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 83
Inne
   Redakcja BIP 124
Archiwum BiP
   Archiwum BiP 221
Łączna liczba odwiedzin:20744