Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 2525
   Dane teleadresowe 171
   Status prawny 116
   Przedmiot działalności 121
   Struktura własnościowa 143
Organizacja
   Schemat organizacyjny 135
   Rada Nadzorcza 111
   Zgromadzenia Wspólników 82
Organy i osoby sprawujące funkcje
   Zarząd 153
   Rada Nadzorcza 125
Świadczenia Zdrowotne
   Świadczenia ogłoszone 113
     Świadczenia ogłoszone - 2020 r. 89
   Świadczenia rozstrzygnięte 85
Ogłoszenia
   Oferty pracy 272
Zamówienia Publiczne
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 224
     Rok 2020 205
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 206
     Rok 2020 166
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 1419
     Rok 2020 2162
   Postępowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 281
     Rok 2020 265
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 237
     Rok 2020 209
     Rok 2020 24
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 253
     Rok 2020 225
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 226
     Rok 2020 196
Projekty Unijne
   Informacja o projektach unijnych 201
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 61
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 52
Inne
   Redakcja BIP 91
Archiwum BiP
   Archiwum BiP 162
Łączna liczba odwiedzin:11106