Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 6842
   Dane teleadresowe 378
   Status prawny 282
   Przedmiot działalności 254
   Struktura własnościowa 313
Organizacja
   Schemat Organizacyjny i Regulamin Organizacyjny 388
   Rada Nadzorcza 301
   Zgromadzenia Wspólników 203
Organy i osoby sprawujące funkcje
   Zarząd 359
   Rada Nadzorcza 311
Świadczenia Zdrowotne
   Świadczenia ogłoszone 2664
     Świadczenia ogłoszone - 2021 r. 3040
     Świadczenia ogłoszone - 2020 r. 5261
   Świadczenia rozstrzygnięte 3505
Ogłoszenia
   Oferty pracy 1267
Zamówienia Publiczne
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 509
     Rok 2020 376
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1714
     Rok 2020 391
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3701
     Rok 2021 43
     Rok 2020 5259
   Postępowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 640
     Rok 2020 505
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 551
     Rok 2020 444
     Rok 2020 64
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 1817
     Rok 2020 1671
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 1756
     Rok 2020 1623
Projekty Unijne
   Informacja o projektach unijnych 401
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 147
Zapewnienie dostępności
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 49
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 143
Inne
   Redakcja BIP 180
Archiwum BiP
   Archiwum BiP 372
Łączna liczba odwiedzin:47724