Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 5354
   Dane teleadresowe 316
   Status prawny 215
   Przedmiot działalności 199
   Struktura własnościowa 247
Organizacja
   Schemat Organizacyjny i Regulamin Organizacyjny 281
   Rada Nadzorcza 228
   Zgromadzenia Wspólników 161
Organy i osoby sprawujące funkcje
   Zarząd 291
   Rada Nadzorcza 240
Świadczenia Zdrowotne
   Świadczenia ogłoszone 1797
     Świadczenia ogłoszone - 2021 r. 627
     Świadczenia ogłoszone - 2020 r. 4056
   Świadczenia rozstrzygnięte 1727
Ogłoszenia
   Oferty pracy 951
Zamówienia Publiczne
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 404
     Rok 2020 329
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1266
     Rok 2020 335
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 3049
     Rok 2020 4558
   Postępowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 496
     Rok 2020 442
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 448
     Rok 2020 389
     Rok 2020 50
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 1341
     Rok 2020 1260
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 1281
     Rok 2020 1202
Projekty Unijne
   Informacja o projektach unijnych 338
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 118
Dostęp do informacji publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 114
Inne
   Redakcja BIP 153
Archiwum BiP
   Archiwum BiP 285
Łączna liczba odwiedzin:34548