artykuł nr 1

Dane teleadresowe Megrez Sp. z o.o.

MEGREZ Sp. z o.o.
Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy,
Tel. +48 32 32 55 171
fax. +48 32 32 55 284
e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl

NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837

MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS.