artykuł nr 1

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

artykuł nr 2

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

artykuł nr 3

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie fizjoterapii przez magistra fizjoterapii w Zakładzie Rehabilitacji w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102

artykuł nr 4

Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie fizjoterapii w Zakładzie Rehabilitacji w Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

obrazek
artykuł nr 5

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102