artykuł nr 1

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych, w tym również dyżurów medycznych, przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu w Megrez Sp. z o.o. Tychy, ul. Edukacji 102